Puchar Pomorza


Regulamin
Indywidualnego i Drużynowego Pucharu Pomorza  w biegu na orientację

1. Zawodnicy do klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza  zdobywają punkty za
    miejsca: 1 – 40 pkt, 2 – 37 pkt, 3 – 35 pkt, 4 – 33 pkt, 5 – 31 pkt, 6 – 30 pkt, …, 35 – 1 pkt.
               
2. Do klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza  wliczane jest 5 najlepszych
    wyników zawodnika uzyskane we wszystkich 10 rundach Pucharu Pomorza.

3. Zawodnicy mają prawo startować w kategoriach silniejszych, przy czym kategorią graniczną jest kategoria K/M21.
    Punkty zdobyte w ten sposób będą zaliczane w klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza  do
    rywalizacji w kategorii wynikającej z roku urodzenia zawodnika.

4. W przypadku równej ilości zdobytych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej Indywidualnego
     Pucharu Pomorza  decyduje: większa ilość miejsc pierwszych, drugich, trzecich itd., następnie lepsza pozycja
     w rundzie ostatniej, przedostatniej itd.

5. Wyniki Drużynowego Pucharu Pomorza  obliczane są w oparciu o wyniki klasyfikacji końcowej
    Indywidualnego Pucharu Pomorza.

6. Drużynowy Puchar Pomorza  rozgrywany jest w trzech kategoriach:
   - kategoria generalna – wynik końcowy stanowi sumę wszystkich punktów zdobytych we
      wszystkich kategoriach wiekowych w klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza
   - kategoria młodzieżowa – wynik końcowy stanowi sumę wszystkich punktów zdobytych w
     kategoriach K/M 10 do K/M 20 w klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza
   - kategoria seniorów – wynik końcowy stanowi sumę wszystkich punktów zdobytych w
     kategoriach K/M 21 i starszych w klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza

7. W przypadku równej ilości zdobytych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacjach końcowych Drużynowego
    Pucharu Pomorza  decyduje: większa ilość miejsc pierwszych, drugich, trzecich itd. w klasyfikacji
     indywidualnej

8. Do wyniku w klasyfikacjach Drużynowego Pucharu Pomorza  wliczane są wyniki uzyskane przez
    wszystkich zawodników reprezentujących dany klub.

9. W przypadku przystąpienia zawodnika indywidualnego ( bez przynależności klubowej) do reprezentacji dowolnego 
    klubu w trakcie rozgrywania Pucharu Pomorza , wynik tego zawodnika uzyskany w klasyfikacji końcowej
    Indywidualnego Pucharu Pomorza  będzie zaliczany dla tego klubu do klasyfikacji Drużynowych
    Pucharu Pomorza.

10. W przypadku zmiany barw klubowych przez zawodnika w trakcie rozgrywania Pucharu Pomorza , jego
      wyniki nie będą zaliczane do klasyfikacji Drużynowych Pucharu Pomorza

11. Zawody Pucharu Pomorza rozgrywane są przy użyciu sytemu elektronicznego potwierdzania punktów kontrolnych
     SportIdent.

12. Organizatorzy zawodów Pucharu Pomorza  mają obowiązek przesyłać oficjalne wyniki zawodów w ciągu
     5 dni od ich rozegrania w formie elektronicznej na adres sędziego głównego Pucharu Pomorza.
    
13. Indywidualny Puchar Pomorza  w bno rozgrywany będzie w następujących kategoriach wiekowych:
K (kobiety)      10        M (mężczyźni)  10                   10 lat i młodsi 
12                                 12                    11 – 12 lat
                        14                                14                   13 – 14 lat       
                        16                                16                   15 – 16 lat       
                        18                                18                   17 – 18 lat       
                        20                                20                   19 – 20 lat       
                        21                                21                   21 – 34 lat       
                      35/40                               35/40                35 – 44 lat
                      45/50                                45/50               45 – 54 lat       
                     55/60                               55/60                55 – 64 lat
                        65+                                                           65 lat i starsze
65/70                65 – 74 lat                   
75+                  75 lat i starsi    14. W ramach zawodów Pucharu Pomorza w bno  zaleca się rozgrywanie innych
      kategorii o charakterze rekreacyjnym, o różnym stopniu trudności, a w szczególności:
      K10N, M10N – trasy oznakowane dla zawodników – 10 lat i młodszych
      10R (trasa rodzinna) - trasa oznakowana lub nie – bez ograniczeń wiekowych

15. Wyniki uzyskane w kategoriach rekreacyjnych nie są zaliczane do rywalizacji w klasyfikacjach końcowych
      Indywidualnego i Drużynowego Pucharu Pomorza w bno .

16. Biuletyny informacyjne i wyniki poszczególnych rund Pucharu Pomorza w bno  umieszczane będą na
      stronach internetowych klubów – organizatorów oraz na stronie POZOS – pozos.pl

17. Klasyfikacja końcowa Indywidualnego i Drużynowego Pucharu Pomorza  zostanie ogłoszona w terminie do
      14 dni od daty rozegrania ostatnich zawodów zaliczanych do tych klasyfikacji.

18. Maksymalny koszt uczestnictwa w zawodach Pucharu Pomorza  wynosi:
a)  dla zawodników w kat. K/M-10 do K/M 14 - 10 zł
b)  dla zawodników w kat. K/M-16 do K/M 20  - 15 zł
c) - pozostałe kategorie - 20 zł

19. Zwycięzcy każdej rundy Pucharu Pomorza  będą nagradzani zgodnie z regulaminem poszczególnych
      zawodów.

20. Zwycięzcy klasyfikacji końcowych Pucharu Pomorza  otrzymują:
a) trofeum za zwycięstwo oraz dyplomy za miejsca 1-3 w klasyfikacji  Indywidualnego
    Pucharu Pomorza   
b) trofea za miejsca 1-3 oraz dyplomy za miejsca 1-6 w klasyfikacji generalnej Drużynowego Pucharu
    Pomorza  
c) trofeum za zwycięstwo i dyplomy za miejsca 1-3 w klasyfikacji młodzieżowej i seniorskiej Drużynowego
    Pucharu Pomorza   

21. Organizatorzy poszczególnych rund Pucharu Pomorza zobowiązani są do przekazania na konto POZOS 1,00 zł od
      każdego zawodnika startującego w danej rundzie za wyjątkiem:
             a) zawodników klubu organizatora
             b) organizacji zawodów, na których wszyscy startujący zwolnieni są opłaty startowej

22. POZOS zaleca, aby zgłoszenia na poszczególne rundy Pucharu Pomorza były także możliwe poprzez zgłoszenie
      na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej.

23. Sędzią Głównym Indywidualnego i Drużynowego Pucharu Pomorza  jest Janusz Porzycz, e-mail:
       januszporzycz@o2.pl

24. Ewentualne protesty rozpatrywane będą przez Zarząd Pomorskiego Okręgowego Związku Orientacji Sportowej
      (POZOS) w Gdyni, zgodnie z Przepisami PZOS.

25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do POZOS.

26. Wykaz imprez zaliczanych do Pucharu Pomorza jest umieszczony na stronie pozos.pl w zakładce imprezy/imprezy regionalne. Wszelkie komunikaty i aktualizacje będą umieszczane dodatkowo na stronie głównej oraz stronach zrzeszonych klubów.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

MMM 2020