Puchar Pomorza

Klasyfikacja Pucharu Pomorza 2021:

klasyfikacja indywidualna

klasyfikacja drużynowa

klasyfikacja drużynowa - młodzież

klasyfikacja drużynowa - dorośliRegulamin

Indywidualnego i Drużynowego Pucharu Pomorza  w biegu na orientację

 

1. Zawodnicy do klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza  zdobywają punkty za

    miejsca: 1 – 40 pkt, 2 – 37 pkt, 3 – 35 pkt, 4 – 33 pkt, 5 – 31 pkt, 6 – 30 pkt, …, 35 – 1 pkt.

               

2. Do klasyfikacji indywidualnej wliczanych jest n najlepszych wyników zawodnika

          gdzie: n - wartość całkowita z połowy liczby rund IPP w danym roku

                     n = [ (x + 2) / 2 ]          x - liczba rund IPP w danym roku

                      np. przy 11 rundach IPP wliczanych jest 6 najlepszych wyników

                            przy 10 rundach IPP wliczanych jest 6 najlepszych wyników

                            przy 9 rundach IPP wliczanych jest 5 najlepszych wyników itd.

a/ wykaz zawodów, na których rozgrywany jest Puchar Pomorza stanowi załącznik nr 1 do w/w regulaminu

 

3. Zawodnicy mają prawo startować w kategoriach silniejszych, przy czym kategorią graniczną jest kategoria K/M21.

    Punkty zdobyte w ten sposób będą zaliczane w klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza  do rywalizacji w kategorii wynikającej z roku urodzenia zawodnika.

4. W przypadku równej ilości zdobytych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza decyduje: większa ilość miejsc pierwszych, drugich, trzecich itd., następnie lepsza pozycja w rundzie ostatniej, przedostatniej itd.

 5. Wyniki Drużynowego Pucharu Pomorza  obliczane są w oparciu o wyniki klasyfikacji końcowej

    Indywidualnego Pucharu Pomorza.

 6. Drużynowy Puchar Pomorza  rozgrywany jest w trzech kategoriach:

   a/ kategoria generalna – wynik końcowy stanowi sumę wszystkich punktów zdobytych we

      wszystkich kategoriach wiekowych w klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza

   b/ kategoria młodzieżowa – wynik końcowy stanowi sumę wszystkich punktów zdobytych w

     kategoriach K/M 10 do K/M 20 w klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza

   c/ kategoria seniorów – wynik końcowy stanowi sumę wszystkich punktów zdobytych w

     kategoriach K/M 21 i starszych w klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza

 7. W przypadku równej ilości zdobytych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacjach końcowych Drużynowego

    Pucharu Pomorza decyduje: większa ilość miejsc pierwszych, drugich, trzecich itd. w klasyfikacji

     indywidualnej

 8. Do wyniku w klasyfikacjach Drużynowego Pucharu Pomorza wliczane są wyniki uzyskane przez

    wszystkich zawodników reprezentujących dany klub.

 9. W przypadku przystąpienia zawodnika indywidualnego ( bez przynależności klubowej) do reprezentacji dowolnego klubu w trakcie rozgrywania Pucharu Pomorza, wynik tego zawodnika uzyskany w klasyfikacji końcowej Indywidualnego Pucharu Pomorza będzie zaliczany dla tego klubu do klasyfikacji Drużynowych Pucharu Pomorza.

 10. W przypadku zmiany barw klubowych przez zawodnika w trakcie rozgrywania Pucharu Pomorza, jego wyniki nie będą zaliczane do klasyfikacji Drużynowych Pucharu Pomorza

 11. Zawody Pucharu Pomorza rozgrywane są przy użyciu sytemu elektronicznego potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent.

 12. Organizatorzy zawodów Pucharu Pomorza mają obowiązek przesyłać oficjalne wyniki zawodów w ciągu 5 dni od ich rozegrania w formie elektronicznej na adres sędziego głównego Pucharu Pomorza, w formie pliku elektronicznego z podaniem w kolejności: zajętego miejsca, kategorii wiekowej, nazwiska i imienia, nazwy klubu, numeru licencji zawodniczej (w przypadku posiadania) oraz uzyskanego czasu pokonania trasy.

 13. Indywidualny Puchar Pomorza w bno rozgrywany będzie w następujących kategoriach wiekowych:

K (kobiety)      10        M (mężczyźni)  10                   10 lat i młodsi 

 

 12                                12                    11 – 12 lat

                        14                                14                    13 – 14 lat       

                        16                                16                    15 – 16 lat       

                        18                                18                    17 – 18 lat       

                        20                                20                    19 – 20 lat       

                        21                                21                    21 – 34 lat       

                      35/40                            35/40                35 – 44 lat

                      45/50                            45/50                45 – 54 lat       

                     55/60                             55/60                55 – 64 lat

                         65+                                                    65 lat i starsze

65/70               65 – 74 lat

75+                  75 lat i starsi    

 

14. W ramach zawodów Pucharu Pomorza w bno  zaleca się rozgrywanie innych kategorii o charakterze rekreacyjnym, o różnym stopniu trudności, a w szczególności:

      K10N, M10N, 10R (trasa rodzinna)   – trasy oznakowane

 15. Wyniki uzyskane w kategoriach rekreacyjnych nie są zaliczane do rywalizacji w klasyfikacjach końcowych Indywidualnego i Drużynowego Pucharu Pomorza w bno.

 16. Biuletyny informacyjne i wyniki poszczególnych rund Pucharu Pomorza w bno  umieszczane będą na stronach internetowych klubów zrzeszonych w Pomorskim Okręgowym Związku Orientacji Sportowej, w tym m.in.: www.azymut45gdynia.org; www.siodemka.rumia.pl; www.harpagan.pl; www.umkskwidzyn.pl

 17. Klasyfikacja końcowa Indywidualnego i Drużynowego Pucharu Pomorza zostanie ogłoszona w terminie do 14 dni od daty rozegrania ostatnich zawodów zaliczanych do tych klasyfikacji.

 18. Maksymalny koszt uczestnictwa w zawodach Pucharu Pomorza  wynosi:

a)  dla zawodników w kat. K/M-10 do K/M 14 - 15 zł

b)  dla zawodników w kat. K/M-16 do K/M 20  - 20 zł

c) - pozostałe kategorie - 25 zł

 

19. Zwycięzcy każdej rundy Pucharu Pomorza  będą nagradzani zgodnie z regulaminem poszczególnych zawodów, przy czym nagrodzeni powinni być zawodnicy za zajęcie miejsc 1-6 w kategoriach K/M10 do K/M 16 oraz za miejsca 1-3 w pozostałych kategoriach wiekowych.

20. Zwycięzcy klasyfikacji końcowych Pucharu Pomorza  otrzymują:

a) trofeum za zwycięstwo oraz dyplomy za miejsca 1-3 w klasyfikacji  Indywidualnego

    Pucharu Pomorza   

b) trofea za miejsca 1-3 oraz dyplomy za miejsca 1-6 w klasyfikacji generalnej Drużynowego                     Pucharu Pomorza  

c) trofeum za zwycięstwo i dyplomy za miejsca 1-3 w klasyfikacji młodzieżowej i seniorskiej Drużynowego Pucharu Pomorza   

21. Organizatorzy poszczególnych rund Pucharu Pomorza zobowiązani są do przekazania na konto POZOS 1,00 zł od 
każdego zawodnika startującego w danej rundzie za wyjątkiem:

             a) zawodników klubu organizatora

             b) organizacji zawodów, na których wszyscy startujący zwolnieni są opłaty startowej

22. Sędzią Głównym Indywidualnego i Drużynowego Pucharu Pomorza  jest Janusz Porzycz, e-mail:

       januszporzycz@o2.pl

23. Ewentualne protesty rozpatrywane będą przez Zarząd Pomorskiego Okręgowego Związku Orientacji Sportowej (POZOS) w Gdyni, zgodnie z Przepisami PZOS.

24. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do POZOS.

 

 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pucharu Pomorza

 

 KALENDARZ PUCHARU POMORZA W BIEGU NA ORIENTACJĘ NA ROK 2021

 

Runda

PPom.

Data

Nazwa Zawodów

Organizator

Współcz.

Rankingu PZOS

I

28.03.2021 r

Mistrzostwa woj. pomorskiego – long

 

UMKS Kwidzyn

0,7

II

22.05.2021 r

Mistrzostwa woj. Pomorskiego - klasyk

UKS Azymut 45 Gdynia

0,8

III

23.05.2021 r

Mistrzostwa woj. pomorskiego - sprint

PKO Harpagan Gdańsk

0,8

IV

19.06.2021 r

Puchar Pomorza - średni

UMKS Kwidzyn

0,7

V

19.06.2021 r

Puchar Pomorza - sprint

UMKS Kwidzyn

0,7

 

VI

25.09.2021 r

Puchar Elbląga - średni

EKO Gryf Elbląg

0,8

(Warmia)

VII

26.09.2021 r

Puchar Elbląga - klasyk

EKO Gryf Elbląg

0,8

(Warmia)

VIII

09.10.2021 r

Mistrzostwa woj. pomorskiego - średni

UKS Siódemka Rumia

0,8

IX

10.10.2021 r

Puchar Pomorza – klasyk

UKS Azymut 45 Gdynia

0,7

X

23.10.2021 r

Puchar Pomorza – klasyk

UKS Siódemka Rumia

0,7

XI

24.10.2021 r

Puchar Pomorza - średni

PKO Harpagan Gdańsk

0,7

 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga